Sortiment

Ljuskronor

 Raka ljus

Beteckning: Spiran
Storlek: 47cm

Beteckning: Hjärtat
Storlek: 30cm

Beteckning: Raka ljus, olika storlekar
Storlek: 15cm, 30cm, 40cm, 60cm

Beteckning: Toarpsljus
Storlek: 20cm


Tvåarmade ljus

Beteckning: Parljuset
Storlek: 40cm

Beteckning: Krysstvåan
Storlek: 40cm


Trearmade ljus

Beteckning: Lågatrean
Storlek: 25cm

Beteckning: Krysstrean
Storlek: 28cm

Beteckning: Högatrean
Storlek: 28cm

Beteckning: Minitrean
Storlek: 14cm


Fyraarmade ljus

Beteckning: Lyran
Storlek: 40cm

Beteckning: Lutandefyran
Storlek: 40cm

Beteckning: Kryssfyran
Storlek: 40cm

Beteckning: Hjärterfyra
Storlek: 40cm


Femarmade ljus

Beteckning: Kryssfeman
Storlek: 40cm

Beteckning: Högafeman
Storlek: 35cm


L
juskronor

Beteckning: Kronan
Storlek: 27cm

Beteckning: Kransen
Storlek: 27cm

Beteckning: Sexan
Storlek: 25cm

Beteckning: Stjärnan
Storlek: 25cm

Beteckning: Blomman
Storlek: 25cm

Beteckning: Lillfyran
Storlek: 25cm

Beteckning: Minisexan
Storlek: 15cm

Beteckning: Minimisteln
Storlek: 15cm

Beteckning:

Herrgårds Kronan

Storlek: 35cm

Beteckning: Kransen
Storlek: 35cm

Beteckning: Lill Kransen
Storlek: 27cm